SEO asistent optimalizace internetových stránek

Ostatní

Zde můžete vidět názorný příklad nesprávného SEO (respektive jedné ze součástí SEO) - málo relevantního textu vhodně provázaného s ostatními stránkami.